Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?

Du må begynde undervisningen 3 måneder før du fylder 17 år. Dog må du tidligst gå til teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år, og den praktiske prøve må du først tage fra den dag, hvor du fylder 17 år

Hvor lang tid tager det at tage kørekort?

Det er individuelt hvor lang tid der bruges, men de fleste elever bruger 3 – 4 måneder ved det almindelige forløb.

I perioder kan der være lange ventetider på teori- og køreprøver.

Første gang du møder på køreskolen

Senest 2-3 uger henne i forløbet skal du medbringe:

 • Førstehjælpskursusbevis
 • Lægeattest til kørekort (egen læge)
 • Hvis du ikke er Dansk statsborger – kopi af opholdstilladelse

Lægeattesten bestilles hos din egen læge, prisen for attesten ligger normalt på 400-500 kr.*

Krav til pasfoto: https://politi.dk/pas/krav-til-pas-og-koerekortfoto

Kuverten med lægeattesten skal være forseglet og må ikke åbnes. Lægeattesten er gyldig 3 måneder før påtegning og 12 måneder efter påtegning (påtegning foregår hos borgerservice).

Bestil tid hos lægen i god tid, da mange læger har ventetid på udfærdigelse af lægeattest til kørekort.

Hvor mange lektioner indeholder den lovpligtige undervisning?

Den lovpligtige undervisning indeholder 53 lektioner a 45 minutter, fordelt således:

 • 29 lektioner i teori.
 • 4 lektioner på manøvrebane.
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg.
 • 16 lektioner i manøvre på vej.​

Det er dog altid køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner, udover det anførte obligatoriske mindste lektionstal, køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. De fleste elever køber 6 - 8 ekstra kørelektioner. (pris: 495 kr. pr. ekstra kørelektion).

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan komme til en undervisning?

Hvis du bliver forhindret i at komme til teoriundervisningen i højst 4 lektioner a 45 minutters varighed, kan du på særlige vilkår indhente det forsømte ved selv at gennemgå de manglende teoretiske emner (selvstudium).

Hvilke dage skal jeg til teoriundervisning?

Du følger et fast teorihold samme dag og tid hver uge.

D.v.s. er du startet på et hold på én mandag går du til teori hver mandag, eller er du startet på en tirsdag, går du til teori hver tirsdag.

Du har typisk én teori (3 timer) og én kørsel (1,5 timer) med din kørelærer hver uge. Har du brug for ekstra teori for at blive god nok – får du det uden beregning. (ubegrænset teori 1 år).

Manøvrebane

Du skal på manøvrebane, inden du kan komme til at køre i trafikken. På manøvrebanen er der plads til 3 elever ad gangen, øvelserne gennemføres med en elev i hver bil.

Formålet med undervisningen på manøvrebanen er, at give dig færdighed i at beherske bilen ved lave hastigheder under udførelse af manøvrer, der forekommer i almindelig færdsel.

Se video: https://www.youtube.com/watch?v=_SNn7LzpXXA

Glatbane

Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle teorilektionerne, og kørt 15 lektioner på vej. Det er kørelæreren, der skønner hvornår du har erfaring nok til at kunne gennemføre et forløb på køreteknisk anlæg.

Formålet med undervisningen er, at give dig viden om nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, der hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene.

Du skal lære at forstå bilens reaktioner i kritiske situationer således, at panikreaktioner undgås.

Se video: https://www.youtube.com/watch?v=rqrfL7RM2ZE

Teoriprøven

Dette gælder for alle uanset alder:

Du kan tidligst gå til teoriprøve når du har gennemført 27 lektioner i teori, 4 kørelektioner på manøvrebane og 14 kørelektioner på vej.

Teoriprøven afholdes på et af færdselsstyrelsens prøvesteder. Du få den nøjagtige adresse af køreskolen.

Teoriprøven består af 25 billeder. Ved hvert billede vil du få oplyst, hvor hurtigt du kører, eller hvor du skal hen. Der vil være spørgsmål til hvert af billederne. Det kan for eksempel være: Hvordan du vil forsætte her? Hvad skal du være særligt opmærksom på? Ved alle spørgsmålene skal du svare enten ”ja” eller ”nej”.

Digital teoriprøve se video: https://www.youtube.com/watch?v=Pg2fhojfjWI

Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time og der må ikke medbringes nogen former for hjælpemidler.

Til teoriprøven må du højst have 5 fejl for at bestå. Har du mere en 5 fejl, har du ikke bestået.

Når du skal til teoriprøven, skal du huske at medbringe din ansøgning om kørekort og din lektionsplan, som skal være behørigt udfyldt. Ligeledes skal du medbringe legitimation, der skal være et af nedenstående dokumenter:

 • Et tidligere udstedt kørekort (EF-model eller kreditkort-typen).
 • Gyldigt pas, (har du et udlands pas, medbring opholdstilladelse).
 • Original dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Skulle du risikere at komme for sent til teoriprøven eller uden dine papir eller legitimation, vil du blive bortvist. Du skal så betale endnu et prøvegebyr for at få lov til at komme op igen.

En teoriprøve koster: prøvegebyr til færdselsstyrelsen på 1.170 kr.* + bestilling af ny prøve gebyr 200 kr.* = 1.370 kr.

Køreprøven

​Det er færdselsstyrelsen der afholder prøverne. Den praktiske køreprøve er en prøve, hvor du bliver testet i dine færdigheder og adfærd i trafikken.

Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af elevens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter.

Udover selve kørselstiden, skal der afsættes tid til oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, evaluering af prøveforløbet mv.

Til den praktiske køreprøve vil du blive stillet nogle få spørgsmål om bilens teknik, (eksempelvis lovkrav til dæk, bremser, styreapparat og lygter). Herefter kører du og den prøvesagkyndige en køretur på en god halv times tid.

Bilens teknik video del 1:
http://www.kørekortonline.dk/ 455/bilensteknik1-den-lille-teoribog

Bilens teknik video del 2:
http://www.kørekortonline.dk/ 483/bilensteknik2 -den-lille-teoribog

Prøvetiden kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis elevens kørefærdighed er meget ringe. Det vil sige, at kan du ikke svare korrekt på de tekniske spørgsmål i kontrol af bilens udstyr, kan den sagkyndige beslutte at du er dumpet. Det samme gælder hvis den sagkyndige undervejs skønner at du ikke har færdigheder nok til at bestå prøven.

Under prøven anses du som bilens fører med deraf følgende ansvar og forpligtelser.

Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning. Elever der ikke har bestået, skal have oplyst, hvilke fejl der er begået under prøven.

Hvis du ikke består den praktiske køreprøve, koster det dig et nyt prøvegebyr til færdselsstyrelsen på 1.170 kr.* + kørelæreren 1.485 kr.* (køreskolen anbefaler at du vælger én opvarmnings lektion ud til prøvestedet 495 kr.) + bestilling af ny prøve gebyr 200 kr.* = 2.855 kr. / 3.350 kr.

Til prøven skal du køre i den skolebil, du har lært at køre i, det vil sige den bil, du kender og som du er vant til. Adressen får du få oplyst af din kørelærer.

Regler for kørekort til motorcykel

Med kørekort kategori A1 (lille motorcykel) må du føre:

 1. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW = 15 HK
 2. Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.
  - De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer må tilkobles én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:

 1. Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW = 47 HK
 2. A1 (lille motorcykel)
 3. AM (knallert)
  - De nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.
  - Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:

 1. ​Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.
 2. Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW.
 3. Trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.
 4. A1 (lille motorcykel)
 5. AM (stor knallert)
 6. A2 (mellemstor motorcykel) AM (knallert)

Til den praktiske prøve skal du gennemfører 5 øvelser også kaldet (EU øvelser) på en lukket bane med tilfredsstillende resultat, hvis du klarer øvelserne, kommer du ud at kører på vej.

Se video:
EU øvelse 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q74iJGaYPus
EU øvelse 2: https://www.youtube.com/watch?v=vn2ALiPcZA8
EU øvelse 3: https://www.youtube.com/watch?v=X9kVOKlkubI
EU øvelse 4: https://www.youtube.com/watch?v=tNQE3iSGp8o
EU øvelse 5: https://www.youtube.com/watch?v=3qQH9ykH4sU

Betalingsbetingels​er

Pakketilbud
Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales ved start på dit kørekort. Beløbet kan også overføres via netbank til konto

Reg. nr. 3140 konto nr. 3196147748.

Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, afregnes via Go n Drive til den gældende køretime-sats.

Løssalg
Hele beløbet betales ved bestillingen.

Refusion
Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos BK Køreskole efter at, du har betalt hele beløbet (Guld-pakke eller lovpakken), tilbagebetaler vi den del af pakken du ikke har brugt. De dele af pakken du har forbrugt modregnes til vores liste pris. Du mister således rabatten, som er i vores pakker. 

Kravet om evt. refusion skal være forelagt BK køreskole senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår øverst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Aflysning af køretimer

Aflysning af en køretime skal ske 24 timer før. Aflyser du ikke rettidig eller ikke møder op, skal du betale igen. Er du påvirket af spiritus/stoffer eller medicin, bliver du nægtet kørsel. Der er ingen refundering.

Manøvrebane: Aflysning
Aflysning kan ske op til 8 dage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under listepris).

Køreteknisk anlæg (glatbane): Aflysning – Nægtet adgang

Køreteknisk anlæg (glatbanen er gyldig i 1 år.)

Aflysning skal ske op til 8 dage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under listepris).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget teori 8 (glatbane teori), og der mangler underskifter i din lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen, se priser under listepris på hjemmesiden.

Dit ansvar

Det er altid dit ansvar som elev, at kontrollerer om du har fået dato til din teoriprøve og at afhente din ansøgning om kørekort på kontoret i åbningstiden senest en uge før din teoriprøve. Husk vi bestiller din teoriprøve udfra dine ønsker. Det er derefter dit ansvar. Det er ligeledes dit ansvar at sikre at du har haft alle teorilektioner og kørelektioner før din teoriprøve. Hvis du er i tvivl så spørg din kørelærer.

Nægtet adgang til teoriprøve eller praktisk køreprøve pga. glemt lektionsplan, ansøgning, pas eller tidligere udstedte kørekort, betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (se under listepris på hjemmesiden).